Historie města Letovice - otevření expozice

Historie města Letovice - otevření expozice

Vpátek 27. 10. 2017 v 17.00 hodin

V prostorách "měšťanské školy" Tyršova 2, Letovice, 1. patro
Kulturní program: Bohemia Classic Quartet

9. 10. 2017