Naše opevněná hranice ČSR ve 30. letech 20. století

Československé opevnění (v zahraničí někdy též nazýváno jako Benešova linie) je soustava pevností a pevnůstek budovaných Československou republikou v letech 1935-1938 v pohraničí a na vybraných vnitrozemských příčkách. Opevnění bylo budováno proti nepřátelsky naladěným sousedním státům – Německu, Maďarsku, Rakousku a Polsku. Opevnění se skládalo z objektů lehkého opevnění vzoru 36 a 37 (tzv. řopíků), objektů těžkého opevnění a z dělostřeleckých tvrzí. Mezi jednotlivými těžkými objekty se rozkládal překážkový systém. (zdroj: www.wikipedie.cz)

O tomto i mnohém jiném se dozvíte na přednášce Mgr. Milana Koudelky Naše opevněná hranice ČSR ve 30. letech 20. století, která se uskuteční ve středu 30. 5. 2018 v 17 hodin v muzeu (budova Tyršova 2, Letovice). Vstupné dobrovolné.

30. 5. 2018
Aktuality