7/1030/10
prostory knihovny
Výstava

Výstavka ilustrací Andrey Popprové

Přijďte si prohlédnou ilustrace spisovatelky a ilusrátorky paní Andrey Popprové v prostorách chodby knihovny a dětského oddělení. 

Program akcí