Besedy s Jiřím Šanderou 5. 4. 2019

V pátek 5. 4. 2019 nás navštívil regionální spisovatel Jiří Šandera. Pozvání přijal v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ pro děti 1. tříd ZŠ Komenského. Besedy se konaly přímo v družině ZŠ, kde se při dvou besedách zúčastnilo celkem 88 dětí. Pan spisovatel seznámil děti s knihami, které napsal, z některých přečetl ukázku a děti se zapojily do besedování. Poté se rozproudila debata s panem Šanderou. Děti měly spoustu všetečných otázek, na které pan spisovatel odpovídal s humorem. 

Na potřetí se již besedovalo a četlo v knihovně a to s dětmi ZŠ Nýrov, kteří naši knihovnu navštěvují. 

24. 4. 2019