Březen měsíc čtenářů 2018

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Registrace nových čtenářů zdarma – po celý měsíc březen

Čtenářská amnestie – prominutí upomínek – po celý měsíc březen

7. 3. 2018 - EXPEDICE CHO OYU - 14.00 hodin v Městském klubu důchodců

13. března 2018 – LiStOVáNí: A taková to byla láska (Anna Gavalda) - 18.00 hodin v sále ZUŠ Letovice, vstupně 50,- Kč

OD VLTAVY K PIAVĚ – ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI NA ITALSKÉ FRONTĚ - Výstava v prostorách knihovny

Po celý měsíc březen tvoříme na dětském oddělení

Vyrábíme kytičky v košíčku a velikonoční vajíčka.

23. března - Noc s Andersenem 

Od 1. 2. – 30.11. Duhové čtení 2018 - Zapojte se do čtenářské soutěže, více informací v knihovně.

1.3. – 30.3. 2018 Svět 3D - Přijďte si po celý měsíc březen, vyzkoušet do dětského oddělení knihovny virtuální realitu pomocí speciálních brýlí

27. 2. 2018