Dějiny umění

Zveme na první přednášku 8. září v 18.00 hod. v čítárně knihovny s  názvem "Starověká Mezopotámie, starověký Egypt".

7. 9. 2017