Předání "Pocitových knih" - 6. 10. 2017

V pátek 6. října 2017 se uskutečnilo slavnostní předání Pocitových knih. Předání probíhalo za účasti pana starosty Vladimíra Stejskala, ředitelky MKS paní Mgr. Jany Trubákové, žáků Základní školy pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2, paní učitelky Mgr. Jany Pokorné a žáků současné IV. B ZŠ Komenského Letovice. Poslední jmenovaní vyráběli v loňském školním roce Pocitové knihy. Bylo vyrobeno celkem 10 knih na téma ovoce, 10 knih na téma zelenina a 5 knih, při jejichž výrobě byla použita semínka. Na výrobu byly použity nejen přírodniny, ale i další materiály. Finanční prostředky na nákup materiálu byly poskytnuty z dotačního programu Ministerstva kultury „Knihovna 21. století“.

Celé setkání provázel kulturní program, který si připravily zrakově postižené děti. Ty ukázaly, jak se čte a píše v Brailově písmu, a zahrály na zobcové flétny. IV. B si mohla prohlédnout psací stroj a hmatem poznat co je v učebnicích a časopisech pro nevidomé. Hostem setkání byla paní Renata Moravcová z Dobrušky se svým vodícím psem Xantem. Je to velká optimistka, která přišla o zrak před sedmnácti lety. Ukázala co všechno Xanto dokáže a povyprávěla, jak je těžké se pohybovat v domácím prostředí i na ulici.

Na závěr setkání byly zrakově postiženým dětem předány Pocitové knihy a od nevidomých dětí zase obdrželi žáci IV. B malé dárečky.

11. 10. 2017