Skandinávská literatura pro děti a mládež

Ivana Královcová studentka oboru Skandinávská studia na FF MUNI v Brně nám představila svůj projekt „Skandinávská literatura pro děti a mládež“. Celým projektem, který obsahoval sérii pěti besed, nás provázela. Besedy se uskutečnily jednou měsíčně od ledna do května v dětském oddělení knihovny.

Společně jsme zavzpomínali na oblíbenou autorku Astrid Lindgrenovou a její knihu Děti z Bullerbynu. Druhá beseda byla věnována současné literatuře pro děti a mládež a filozofii Josteina Gaardera, což velmi zaujalo některé naše čtenáře. V březnu se hovořilo na téma severské detektivky a v dubnovém setkání se slečna Královcová dotkla „Témat, o kterých se (radši?) moc nemluví“. Zamýšlela se spolu s dětmi nad smrtí a utrpením v literatuře pro děti a mládež. Poslední beseda Skandinávie dnes: detektivky a migrace se uskutečnila v pátek 12. května. Tentokrát jsme poslouchali s napětím vyprávění o vzniku a vývoji fantasy a krimi literatury. Dětem byla doporučena fantasy trilogie Havraní kruhy Siri Pettersenové a krimi pro mládež Jorna Lierema Horsta.  Všechny zaujala také kniha Já jsem Zlatan Ibrahimovič.

 

2. 6. 2017