Skautská pošta - soutěž s Českou televizí

Sledujte seriál Skautská pošta 1918 každé úterý na ČT Déčko.

Dětské odddělení naší knihovny se zapojilo do nového projektu Skautská pošta, který pořádá Česká televize Déčko Děti, které se zapojí do soutěže, plní roli skautského doručovatele. Byli to právě skauti, kteří před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Naše knihovna je důležitým bodem na soutěžní trase. Soutěž probíhá od října do listopadu. Více se dozvíte na www.skautskaposta.cz.

 

 

 

19. 10. 2018