Týden knihoven 4.10. - 8.10. 2021

V obou odděleních knihovny nabízíme následující služby:

  • prominutí poplatků za upomínky
  • přihlášení nových čtenářů zdarma

1. 10. 1931 JIŘÍ SUCHÝ - herec, zpěvák, dramatik, divadelní režisér, textař a výtvarník – 90. výročí narození – výstavka knih

BURZA VYŘAZENÝCH KNIH - 6. a 8. 10. 2021 od 9.00 do 16.30 hod v prostorách knihovny (příspěvek dobrovolný)

RUSKO: LÉTO NA SIBIŘI - 6. října v 18.30 hod v sále KULTURNÍHO DOMU. Cestovatelská přednáška Jakuba Vengláře zahorami.cz

POETICKÉ ODPOLEDNE - 27. října 2021 ve 14.00 hod v Městském klubu důchodců. Setkání s paní Evou Sádeckou – recitace doprovázené hudbou

„TEĎ TO VIDÍM JINAK“ téma projektu JIŽNÍ MORAVA ČTE– soutěž pro děti 4 -15 let - 1. 9. - 1. 11. 2021. Zapojit se mohou jednotlivci i skupiny dětí z MŠ a ZŠ. Přihlášky a veškeré informace jsou k dispozici v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení, nebo na www.jiznimoravacte.cz. Soutěž je pořádaná MZK Brno ve spolupráci s ostatními knihovnami, spolufinancována Jihomoravským kraje.

DUHOVÉ ČTENÍ - 1. 9. 2021 – 26. 6. 2022 Oblíbená čtenářská soutěž pro děti od 1. – 9.třídy, hlásit se můžete v Městské knihovně Letovice na dětském oddělení během celého školního roku!

 

1/10/2021