Výstava fotografií Olgy Havlové

Srdečně zveme na výstavu fotografií paní Olgy Havlové, která zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi. Výstava v prostorách knihovny je přístupná do konce prosince.

20. 11. 2018