Poprvé do knihovny

Kdy se vypravit poprvé do knihovny? Mnohé děti knihovnu navštěvují už jako předškoláci, se svými rodiči nebo prarodiči. Pro jiné je nejlepší čas ve chvíli, kdy nastoupí do první třídy a začínají se učit číst. Knihovna Letovice dlouhodobě usiluje o to, aby si prvňáčci našli cestu ke knihám a literatuře i k nám do knihovny.

V letech 2010 – 2013 jsme se zúčastnili celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Postupem času se ale ukázalo, že zapojit do projektu všechny prvňáčky a dodržet přitom časový harmonogram, je poněkud obtížné. Od roku 2014 proto pracujeme s žáky prvních tříd obdobným způsobem, ale vycházíme maximálně vstříc učitelům ohledně návštěvy knihovny.

V rámci projektu Poprvé do knihovny čeká žáky prvních tříd:
• návštěva v knihovně a hravé seznámení s tím, jak to u nás chodí
• beseda se spisovatelem
• slavností zakončení a pasování na Rytíře čtenářského řádu
• všechny děti získávají jako odměnu knihu a registraci v knihovně zdarma

Pro práci s prvňáčky se nám velmi osvědčily knihy Kuba nechce číst od Petry Braunové, Legenda o pistolnici Murphyové od Eoina Colfera a Pan Lišák má knihy rád od Franzisky Biermannové.

Na besedy a setkání s dětmi k nám v průběhu let zavítali například Jan Opatřil, Marek Šolmes Srazil, Ivona Březinová a Petra Braunová.

Archiv příspěvků z let 2011 - 2015 nalezenete ZDE.

 

 

23. 3. 2016
Poprvé do knihovny - zakončení projektu 2011
Poprvé do knihovny - beseda s Petrou Braunovou
Poprvé do knihovny - zakončení projektu 2014
Poprvé do knihovny - návštěva dětí v knihovně
Poprvé do knihovny - návštěva dětí v knihovně
Středa, 24 Duben, 2019 - 09:44

V pátek 5. 4. 2019 nás navštívil regionální spisovatel Jiří Šandera. Pozvání přijal v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ pro děti 1. tříd ZŠ Komenského. Besedy se konaly přímo v družině ZŠ, kde se při dvou besedách zúčastnilo celkem 88 dětí. Pan spisovatel seznámil děti s knihami, které napsal, z některých přečetl ukázku a děti se zapojily do besedování.

Úterý, 19 Červen, 2018 - 14:55

Do projektu Poprvé do knihovny – Knížka pro prvňáčka se zapojily všechny tři třídy ZŠ Letovice a to celkem 76 prvňáčků. V úterý 29. května jsme se setkali s žáky 1C v knihovně. Další dvě třídy 1A a 1B došly do knihovny v pátek 1. června. Děti, zavzpomínaly na předchozí návštěvu knihovny, zjistilo se, že nezapomněly jméno spisovatele Marka Šolmese Srazila, který je navštívil ve škole.

Čtvrtek, 26 Duben, 2018 - 08:30

V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ jsme pro žáky prvních třít ze ZŠ Komenského pozvali spisovatele Marka Šolmese Srazila. Zavítal k nám ve čtvrtek 12. 4.2018.  Besedy se konali v prostorách školní družiny a dle reakcí dětí a pedagogů, se velmi vydařily. Pan Srazil vyprávěl příběh ze své knihy „Pohádky na dobrou noc“.

Pátek, 9 Červen, 2017 - 08:24

Do projektu Poprvé do knihovny se zapojily všechny čtyři třídy ZŠ Letovice a to celkem 82 prvňáčků. V úterý 6. června a ve středu 7. června jsme se postupně setkali se všemi žáky prvních tříd v knihovně. Děti ukázaly, že se naučily nejenom číst, ale i psát.

Úterý, 9 Květen, 2017 - 10:42

Ve středu 26. dubna nás opět po roce navštívila spisovatelka Daniela Krolupperová. Besedy pro všechny prvňáčky, v rámci projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka, se uskutečnily v milém prostředí družiny Základní školy. Děti ze společného čtení ve škole už některé knihy znaly a ostatní jim paní spisovatelka v krátkosti představila. Kniha Zmizelá škola byla hlavním tématem besedy.

Pasování prvňáčků na čtenáře 2016
Pondělí, 13 Červen, 2016 - 15:06

Ve čtvrtek 9. června 2016 složilo 86 prvňáčků svůj čtenářský slib. Řady RYTÍŘŮ ČTENÁŘSKÉHO ŘÁDU se tak opět rozrostly! Letošní zakončení projektu POPRVÉ DO KNIHOVNY se neslo v komornějším duchu. Dětem jsme oplatili jejich návštěvu v knihovně a vydali se za nimi do školy.

Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
Pátek, 8 Duben, 2016 - 14:09

Ve čtvrtek 7. dubna 2016 za námi zavítal do Letovic milý host, spisovatelka Daniela Krolupperová. Ve družině ZŠ Komenského se setkala se všemi prvňáčky.

Poprvé do knihovny 2016 - návštěva prvňáčků v knihovně
Čtvrtek, 17 Březen, 2016 - 14:46

Třetí březnový týden patřilo dětské oddělení knihovny jen a jen prvňáčkům. Na dopolední návštěvu se k nám postupně vypravily všechny čtyři první třídy. Seznámení s knihovnou zvládly všechny děti na jedničku! Vědí na kterém regálu hledat ty správné knihy pro začinající čtenáře, kolik dětských knih knihovna vlastní a také jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím.