6/12
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
100,- Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

Adventní koncert - Komorní orchestr města Blanska

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC