Návštěvníci parčíku u busty Václava Havla mohou nově využít možnosti bezplatného wifi připojení

Každý návštěvník odpočinkové zóny v parčíku u busty Václava Havla nyní může nově využít možnosti bezplatného wifi připojení na internet.

2. 9. 2019