O expozici

Motto: Historia magistra vitae - Historie je učitelkou života

V současnosti je k vidění upoutávková výstava, předkládající návštěvníkovi na 10 tabulích vývoj města a jeho území od hlubokého pravěku do současnosti a postupně si všímá jednotlivých okruhů života, významných stavebních památek a historických událostí. Podchycen je na mapách vývoj osídlení a růst města a současný stav přidružených částí. Archeologickou sbírku prezentuje výběr zlomků keramiky z někdejšího hradu a kachle s erbem rodu Ronovců, který se stal i znakem pozdějšího městečka. Kolekce loutek navozuje atmosféru předtelevizní zábavy dětí. Produkci místních firem s přesahem do umělecké sféry prezentují plastiky renomovaných umělců od firmy Pexider, barevná keramika Josefa Mrázka upoutá rovněž. I kolekce obrazů Vojtěcha Párala má nenahraditelnou atmosféru.

Muzeum postihuje především území města Letovic a jeho přidružených částí, což představuje také základ někdejšího letovického panství. Jeho činnost akceptuje schéma většiny takovýchto muzeí, která označujeme jako vlastivědná.

 

V letních měsících nabízíme laické i odborné veřejnosti tematické vycházky po Letovicích a blízkém okolí či autobusové zájezdy za konkrétními muzejními nebo kulturně-historickými cíli. Termíny akcí budou nabídnuty a průběžně aktualizovány v záložce Program akcí.

2/4/2019
Kachle erb
Muzeum města Letovice