Mapy, publikace

Nabídka publikací

 • Letovický zpravodaj (měsíčník zdarma)
 • Letovice 80 let městem. Letovice: Město Letovice, 2016
 • Letovice a místní části očima pohlednic. Letovice: Turistické informační centrum Letovice, MKS Letovice, 2022
 • Paprčka M., Grznárová M., Skalka T. Mikroregion Letovicko z nebe
 • VYBÍHAL, Pavel a Bohumil KOCINA. Kostel sv.  Prokopa v Letovicích. Letovice: Katolická beseda, 2008.
 • VYBÍHAL, Pavel a Bohumil KOCINA. Křížová cesta: Farní kostel v Letovicích. Letovice: Katolická beseda, 2010.
 • CHLOUPEK, Jaroslav a Bohumil KOCINA. Drobné sakrální stavby v Letovicích a okolí. Letovice: Katolická beseda, 2007.
 • Křetín. 1308 – 1708 – 2008: sborník k sedmistému výročí první písemné zmínky o obci Křetín a ke třístému výročí obnovení farního kostela sv. Jeronýma ve Křetíně. Křetín: Obec Křetín, 2008.
 • KUČEROVSKÁ, T. et al. Roubanina a okolí: od historie po současnost. Roubanina: Obec Roubanina, 2007.
 • Babolky 700 let. Babolky: Spolek pro obnovu tradic v Babolkách, 2017.   NOVINKA 2017
 • ČAPKA, František a Jan KRAJČIROVIČ a Lukáš KRATOCHVÍL. Zboněk a Klevetov - Ohlédnutí za historií. Brno: Akademické nakladatelství, 2017.  NOVINKA 2017
 • Josef Mrázek Umění keramiky, Robert J. Mrazek a Harold R. Mrazek, Reprocentrum a. s., Blansko, 2018. NOVINKA 2018
 • Mikroregion Letovicko z nebe, NOVINKA 2020
 • Kniha Letovicko–Kirchlinteln, NOVINKA 2020
 • Brožura Historie textilní výroby v Letovicích, NOVINKA 2021

Nabídka map

 • Blanensko – Boskovicko – turistická mapa –1:40 000
 • Okolí Brna – východ – turistická a cykloturistická mapa – 1:25 000
 • Okolí Brna – západ – turistická a cykloturistická mapa – 1:25 000
 • Okolí Brna – Moravský kras – turistická mapa KČT – 1:50 000
 • Okolí Brna – Moravský kras – cykloturistická mapa 1:60 000
 • Okolí Brna – Svratecko – turistická mapa KČT – 1:50 000
 • Svitavsko – turistická mapa KČT – 1:50 000
 • Svitavsko – cykloturistická mapa – 1:60 000
 • Velkomeziříčsko – turistická mapa KČT – 1:50 000
 • Žďárské vrchy – turistická mapa KČT – 1:50 000
 • Svitavsko – 1:50 000
 • Česko – 1:500 000
 • Česko- hrady a zámky – 1:500 000
 • Svitavsko – 1:40 000

Samozřejmostí je široká nabídka propagačních materiálů a informačních brožur ZDARMA.

2/12/2022
Nabídka TIC - knihy, mapy, letáky
Letovice 80 let městem
Kostel svatého Prokopa v Letovicích
Mapa
Zboněk a Klevetov - Ohlédnutí za historií
Historie textilní výroby v Letovicích