Vodní nádrž Letovice

Vodní nádrž Letovice

Vodní nádrž Letovice, často nazývaná přehrada Křetínka, byla zbudována západně od města Letovice při silnici vedoucí do Křetína. Výstavba údolní nádrže na říčce Křetínce probíhala v letech 1972 – 1976, vodní dílo bylo předáno do provozu v roce 1978. Hlavním posláním přehrady je vyrovnávání toku řeky Svitavy. Dále je využívána především pro rekreaci, rybolov a vodní sporty.