Zámecký park Letovice

Zámecký park, Letovice

Rozsáhlý přírodně krajinářský park v anglickém stylu s romantickými úpravami se řadí k nejcennějším přírodním památkám okresu Blansko. Parkový areál o rozloze 27,6 ha je tvořen lesoparkem, který se nalézá na severní a západní straně hradského kopce, svažující se k řece Svitavě. Podél ní rostou nádherné olše a buky. Jižní strana kopce má charakter parku, v němž se střídají osaměle stojící mohutní stromoví velikáni s loukami a skupinami stromů. Park je celoročně přístupný.