10/512/5
MKS Letovice - kulturní dům
Ostatní
Vstupné dobrovolné

110 let Kulturního domu Letovice (1909 - 2019)

PROGRAM

Pátek 10. 5.      

Moderují: Mgr. Marie Nečasová a PhDr. Antonín Štrof

9.00 - 18.00 - Den otevřených dveří (s průvodci: M. Nečasová, A. Štrof, B. Kuda)

9.00 - 13.00 - Výtvarné tvořivé dílny - BAREVNÉ NAROZENINY

9.30 - 10.30 - Beseda s PhDr. Boženou Kovářovou pro žáky 9. třídy ZŠ a MSŠ Letovice (od nejstarších zmínek o Letovicích po vznik manufaktur, stavbu železnice, propojení průmyslového a kulturního rozvoje v Letovicích)

15.30 - 17.30 - Veřejná zkouška vystoupení mažoretek VO CO GOU (s možnou účastí veřejnosti – zkusit si to)

18.00 - Vernisáž výstavy a zhodnocení soutěže Copak ty lípy všechno ví? - ocenění nejlepších tvůrců

Souběžně výstava materiálů o Katolické besedě v Letovicích – primárně o budově

Beseda s promítáním o historii budovy KD (Dr. J. Chloupek, B. Kuda, M. Nečasová) – projekce Ing. Gabarik

Kulturní program PS Carpe diem

Odpoledne - U dvou lip před KD hraje a zve do budovy harmonikář pan Jiří Mifek

 

Sobota 11. 5.

Moderují: Mgr. Marie Nečasová a PhDr. Antonín Štrof

9.00 - 17.00 - Den otevřených dveří – obchůzka po budově, výstava na horním sále (A. Štrof, B. Kuda)

9.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00 - Výtvarné tvořivé dílny - BAREVNÉ NAROZENINY

9.00 - 17.00 - Výstava v horním sále s průvodním komentářem - Dr. J. Chloupek, B. Kuda, M. Nečasová

17.00 - 18.00 - Vystoupení mažoretek VO CO GOU (dolní sál)

18.30 - Koncert ZUŠ Letovice

- PS Cantamus

- hudební skupina Plavčíci (p. uč. Milan Novák)

- Komorní smyčcový soubor (p. uč. Libor Suchý)

 

Neděle 12. 5.

9.00 - Dopolední mše sv. v kostele sv. Prokopa v Letovicích

17.00 - Slavnostní varhanní koncert (Martin Jakubíček) v kostele sv. Prokopa v Letovicích

 

Vstupné dobrovolné

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC