Uzávěrky

Uzávěrka Letovického zpravodaje:

ČERVEN 2021 bude 12. května 2021

Upozornění:

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) sdělujeme a upozorňujeme, že respondent/přispívatel odesláním příspěvku ke zveřejnění v Letovickém zpravodaji potvrzuje, že pokud jeho příspěvek obsahuje osobní údaje, jejich zpracování a zveřejnění je z jeho strany podloženo řádným zákonným titulem (např. Souhlasem se zveřejněním fotografie).

Za zákonnost zveřejnění plně odpovídá respondent / přispívatel.

 

22/4/2021