Pěvecký sbor Bohuslava Martinů

Smíšený pěvecký sbor Bohuslava Martinů byl založen v roce 1962. Od roku 1962 do roku 2017 působil jako jeho hlavní sbormistr pan Miloslav Krejsa.

Sbor zkoušel 1 x týdně ve zkušebně budovy Městské knihovny v Letovicích, ul. Tyršova 2. Nepořádal pěvecká soustředění.

Kronika sboru:

2008 - Cantate Budweis, České Budějovice

2007 - Ohlédnutí za Slavnostmi písní (www.ceskesbory.cz)

2007 - čestné uznání na Svatováclavském festivalu duchovní hudby ve Žďáru nad Sázavou

2000 - premiéra skladby Jiřího Laburdy Confitebor tibi Domine, Letovice

Pozn. - V roce 2019 oslaví pan Miloslav Krejsa, vynikající hudebník, skvělý sbormistr a pedagog, výrazná osobnost letovické kultury  významné životní jubileum - 90 let.

29/1/2019Jana Trubáková
hlavní sbormistr Miloslav Krejsa