Redakční rada

Šéfredaktor: Mgr. Jana Trubáková

Redakční rada ve složení:

Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Kateřina Pražáková, Daniela Ottová, Ing. Marek Chládek, Ing. Jaroslava Konůpková, Karel Synek, Petr Švancara, Bc. Jana Zemánková.

4. 12. 2018