Redakční rada

Šéfredaktor:

Mgr. Tomáš Pléha

Redakční rada ve složení:

Renata Daňková, Mgr. Renata Kostlánová, Kateřina Pražáková, Daniela Ottová, Ing. Marek Chládek, Ing. Jaroslava Konůpková, Karel Synek, Petr Švancara, Bc. Jana Zemánková.

10/6/2019