GDPR

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) oznamujeme za Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice, jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec:
Herešová & Růžička advokáti, s.r.o., IČO: 06706240, sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
Odpovědná osoba:  Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
Kontaktní email:      poverenec@advokat-hr.cz
Telefonní číslo:         +420 731 617 488

24. 5. 2018