18/9
Zámecký park Letovice
Sport
Bez vstupného

Běh zámeckým parkem

23. ROČNÍK
Od 14.00 hodin prezence ZÁVODNÍKŮ a v 15.00 hodin START

Pořadatelé: MĚSTO LETOVICE, Fan-club “BOP KŘETÍNKA”, Městské kulturní středisko Letovice, Základní škola Letovice

Kategorie: chlapci - dívky
A) děti předškolního věku
B) 1. třída
C) 2. - 3. třída
D) 4. - 5. třída
E) 6. - 7. třída
F) 8. - 9. třída

V případě nepříznivého počasí bude vyhlášen náhradní termín.

Účastník bere na vědomí, že z průběhu akce budou pořizovány fotografie, které pak budou zveřejňovány na webových stránkách, FB a v tisku.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC