9/7
Muzeum města Letovice, Tyršova 2 (1. patro)
Ostatní

Čarování se sklem

Korálková dílnička a ukázky výroby skleněných figurek Alice Dostálové

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC