25/9
Muzeum města Letovice, Tyršova 2
Ostatní
50,- Kč

Cestovatelská beseda - Santiago de Compostela (Španělsko) - Daniela Sedláková

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC