28/2
MKS Letovice / kulturní dům
Divadlo
100,- Kč / 80,- Kč
plné / studenti, důchodci

Inzerát

Účinkuje: divadelní spolek Nahoď Vranová

Představení není vhodné pro děti

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC