18/6
MKS Letovice / kulturní dům
Ostatní
Bez vstupného

Prezentace místní energetické koncepce

POZVÁNKA: https://www.letovice.net/mistni-energeticka-koncepce

 

Město Letovice ve spolupráci se společností FLOWBOX Energy s.r.o. připravuje v tomto roce Místní energetickou koncepci.

Cílem koncepce je na základě analýzy dat zjistit, jak k nakládání s energiemi v obci přistupovat co nejlépe, tak, aby obec, firmy i občané co nejvíce ušetřili.

Dalším cílem je zajistit podmínky pro rozvoj tzv. komunitní energetiky. V rámci ní bude možné snadno sdílet skrze stávající veřejnou distribuční síť místně vyrobenou elektřinu, a to jak z obecních zdrojů směrem k občanům, tak i mezi obyvateli a místními společnostmi či výrobními podniky navzájem.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC