20/6
U busty Václava Havla, Tyršova 2
Hudba
Bez vstupného

Promenádní koncert - René z moštárny

Od 17.00 hodin budou probíhat komentované prohlídky expozic Muzea města Letovice. Rezervace na tel.: 739 396 538. Vstupné dobrovolné.

 

Na akci MKS je až do odvolání potřeba:

• Respirátory nebo nanoroušky v hledišti

• Čestné prohlášení pro každého účastníka

https://www.mks-letovice.cz/sites/default/files/stranky/dokumenty-ke-stazeni/cestne-prohlaseni-na-akce-mks.pdf

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC