13/10
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
120,- Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

Quasi Trio

Zahajovací koncert v rámci Kruhu přátel hudby 2022 / 2023

David Šimeček (klarinet)

Judita Škodová (violoncello)

Kateřina Ochmanová (klavír) 

 

Abonentka na celý cyklus KPH 600,- Kč

Vstupné na jednotlivé koncerty 120,- Kč, děti a mládež do 18 let zdarma

Abonentky můžete zakoupit od září v MKS Letovice, Nová 1, tel.: 516 474 422, 739 396 535

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC