18. 4.
Budova bývalé měšťanské školy, Tyršova 2 (1.patro)
Ostatní
Vstupné dobrovolné

Tajemství Jeřábkova klavíru

Přednáška Tajemství Jeřábkova klavíru - Mgr. Eva Nečasová

Přednáška vylíčí osudy letovického legionáře Emanuela Jeřábka, který musel po vypuknutí 1. světové války ve svých 19 letech narukovat do rakousko-uherské armády. Následně se stal příslušníkem československých legií v Rusku a spolu s několika dalšími letovickými občany absolvoval strastiplnou Sibiřskou anabázi.

Po návratu do nově vzniklé republiky získal místo příslušníka pohraniční stráže na Dunaji. Když však Hitler naši republiku rozbil, byl Jeřábek z tzv. Slovenského štátu okamžitě vyhoštěn. Vrátil se do rodných Letovic, kde žil až do své smrti s manželkou Etelkou a synem Františkem.

Ve stáří vyráběl dřevěné hračky a divadelní rekvizity pro loutkáře, což dokládá klavírek před nedávnem získaný do rodící se letovické muzejní sbírky.

Osudy Emanuela Jeřábka a jeho druhů jsou dokladem toho, jak roky s osmičkou na konci zasáhly ve 20. století do života nás i našich předků.

 

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC