12/1
Kostel sv. Prokopa
Hudba
Vstupné dobrovolné

Tříkrálový koncert pěveckých sborů

Účinkují:
Dětské pěvecké sbory „Carmina” a „Sluníčko” ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. Marie Nečasové
Pěvecký sbor „Cantamus” ZUŠ Letovice
pod vedením Mgr. BcA. Veroniky Hromkové
Komorní pěvecký sbor “Carpe diem” při MKS Letovice
pod vedením Mgr. Karla Pecháčka

Průvodní slovo: Mgr. Marie Nečasová

 

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC