9/1
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba

ZLATÁ STRUNA - krajské kolo soutěže

ZLATÁ STRUNA - 22. ročník kytarové soutěže

Krajské kolo Jihomoravského kraje 9. 1. 2020, Kulturní dům Letovice

Propozice soutěže

„Zlatá struna“ je určena všem amatérským hráčům na kytaru ve věku do 18 let, kteří se nebojí ukázat své umění na veřejnosti.  Soutěž je rozdělena podle věku dosaženého ke dni soutěže do 2 kategorií:

1. kategorie do 14 let /včetně/

2. kategorie do 18 let /včetně/

Mohou se zúčastnit pouze jednotlivci, kteří zazpívají s vlastním doprovodem dvě písně, a to jednu lidovou a jednu umělou z libovolného žánru.  Pokud si nebudete jisti, jestli jste skutečně vybrali lidovou píseň, obraťte se na pořadatele. Alespoň jedna z písní musí být v češtině.

Součástí soutěže je AUTORSKÁ SOUTĚŽ, která je hodnocena samostatně a není povinné se do ní přihlásit. Soutěžící musí k přihlášce přiložit text autorské písně opatřený akordovými značkami.

Jednotlivá vystoupení hodnotí odborná porota složená z profesionálních hudebníků. Ti nejlepší postupují do republikového kola, které se koná 24. - 25. ledna 2020 v Plzni.

Kritéria hodnocení:

1. výběr a úroveň písní, jejich technické zvládnutí /kytara, zpěv/

2. celkový dojem - kontakt s diváky                   

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, všichni účastníci obdrží drobnou pozornost. První cenou v republikovém kole je v obou kategoriích kytara.

Přihlášku zašlete na adresu pořadatele nejpozději do 12. 12. 2019.

Kontakt :        MKS Letovice

                        Mgr. Tomáš Pléha

                        Nová 1, 679 61 Letovice

                        mobil: 774 497 437

                        e-mail: zlatastruna@seznam.cz

                        www.mks-letovice.cz

 

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC
Plakát - Zlatá struna