5/11
MKS Letovice / kulturní dům
Hudba
100,- Kč
na koncert platí abonentky KPH / do 18 let zdarma

ZRUŠENO - Schumann a francouzská hudba - Magdaléna Hrudová (klavír)

Pro pořad hledáme náhradní termín.

Děkujeme za pochopení.

Program akcí - MKS Program všech akcí v Letovicích - TIC