SOUTĚŽ "O nejlepší letovickou sladkou či slanou kachli 2018"

A je to opět tady! Vyhlašujeme kulinářskou soutěž O nejlepší sladkou či slanou letovickou kachli.

V letošním roce připravujeme již 3. ročník soutěže nejen pro letovické tvořivé pekaře či pekařky.  

Soutěž proběhne v rámci kulturní akce Ahoj, léto!, která se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018 tradičně již v areálu SDH Letovice.

Pravidla pro soutěžící:

  • soutěže se může zúčastnit ten, kdo odevzdá přihlášku se svým jménem, telefonním spojením a uvedením, zda se účastní soutěže sladké nebo slané kachle
  • každý účastník soutěže může soutěžit pouze s jednou sladkou a nebo jednou slanou kachlí
  • účastníci soutěže ručí za zdravotní nezávadnost svého výrobku
  • je možné se přihlásit samostatně nebo kolektivně, vždy s jedním výrobkem dané kategorie
  • soutěžní výrobek odevzdá soutěžící v sobotu 25. 8. 2018 pověřené osobě v areálu SDH Letovice v době od 15-16.30 hodin
  • vyhlášení výsledků soutěže proběhne téhož dne v odpoledních hodinách, bude upřesněno na plakátu před akcí a v Letovickém zpravodaji
  • vítězové budou oceněni hodnotnými cenami, které věnují sponzoři této akce.

Prohlášení Pořadatele  

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. 

Finanční plnění výher není možné. 

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci MKS Letovice, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. 

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) ev. zveřejněno v Letovickém zpravodaji a na webových stránkách MKS Letovice: www.mks-letovice.cz

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány. 

Závazné přihlášky přijímáme osobně nebo e-mailem, více informací na tel. č. 774 497 437, e-mail: info@mks-letovice.cz, kontaktní osobou je Jana Trubáková.

I když, budou Vaše sladké/slané dobroty hodnotit porotci, jedná se především o soutěž s úsměvem, pohodou ale především dobrou náladou. Těšíme se na Vaši účast v soutěži.

Mgr. Jana Trubáková

O CO SE HRAJE?

Jednou z hlavních cen je poukázka pro dvě osoby na zájezd Adventní Vídeň, poukázka na romantickou večeři ve dvou, luxusní nástěnné hodiny, krásné knihy různých žánrů, výborné moravské víno, pro vyznavače sportu volná vstupenka do Městských lázní v Boskovicích nebo na koupaliště Červenka v Boskovicích a další hodnotné ceny.

Sponzoři a mediální partneři akce Ahoj, léto! a soutěže „O nejlepší  letovickou kachli 2018“:

Město Letovice

Rádio Petrov

5plus2

Listy regionů

Albatros Media a. s.

Český rozhlas Brno

CK Slunce & Sníh Boskovice

COOP Jednota Boskovice

Služby Boskovice, s. r. o.

Kamenoprůmysl Komárek, s. r. o. Letovice

Keramika Letovice, s.r.o.

Květinovka - vázárna Holub Letovice

Osobní dar od porotce Jiřího Bednáře - fa Minerva Boskovice, a. s

Restaurace Na Koupališti Letovice

Veselá vinotéka Letovice

26. 6. 2018