Přerušení tréninků

Dovolujeme si vás upozornit, že z důvodu nařízení vlády ČR dojde s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 k uzavření kulturního domu (Nová 1, Letovice) a Muzea města Letovice (Tyršova 2, Letovice). Taktéž nebude v provozu tělocvična (Tyršova 2, Letovice). Trénink mažoretek Vo Co Gou, zkoušky pěveckého sboru Carpe Diem, ochotnického divadla a jazykové kurzy se prozatím ruší.

Informace o zrušených nebo přeložených akcích budou na webu MKS Letovice.

Děkujeme za pochopení.

10/10/2020