XI. nesoutěžní přehlídka mažoretek

Informace pro mažoretkové skupiny, které se chtějí v neděli 3. 6. 2018 zúčastnit XI. nesoutěžní přehlídky mažoretek v Letovicích.

 

Program:

11:00 - 12:00 příjezd a prezentace (Tyršova 25)

12:30 - 13:00 uvítání a porada vedoucích (Tyršova 25)

13:15 - 13:30 řazení průvodu (Čapkova ulice)

13:30 - 13:50 průvod přes náměstí (Čapkova ulice - Masarykovo náměstí - Tyršova ulice)

14:00 - 17:00 přehlídka mažoretek (fotbalové hřiště, Tyršova ulice)

17:00 slavnostní zakončení (nástup všech skupin a společná skladba)

 

Přehlídka se koná v Letovicích na fotbalovém hřišti, ulice Tyršova. Průvod přes náměstí půjde ulicemi Čapkova, Masarykovo náměstí, Tyršova.

Šatny, zázemí, prezentace a porada vedoucích bude v budově SVČ Letokruh (vedle hřiště, Tyršova 25).

Autobusy můžou parkovat vedle hřiště.

 

Průvod přes náměstí mažoretky půjdou na dechovou hudbu.

Každá skupina bude mít na hřišti jedno vystoupení + příchod a odchod.

Hudba pro příchody a odchody bude pro všechny jednotná, dodaná pořadatelem.

Na zakončení přehlídky bude závěrečný nástup všech skupin a společná skladba na rozloučenou.

Pořadí pro defilé a pro pódiová vystoupení obdržíte na poradě vedoucích.

Pokud potřebujete mezi defilé a pódiovou skladbou převlékat kostým, dejte prosím dopředu vědět, ať upravíme pořadí.

 

Pořadatelé neodpovídají za ztrátu majetku účastníků nesoutěžní přehlídky.

Vedoucí mažoretkových skupin jsou odpovědni za bezpečnost svých členů a jejich věcí. Vedoucí mažoretkových skupin jsou odpovědni za případné poškození majetku v místě konání přehlídky.

 

Účastníci nesoutěžní přehlídky souhlasí, že jejich údaje budou použity pro organizační potřeby akce. Pořadatel neposkytne údaje třetím osobám.

Účastí na akci souhlasíte s foto a video dokumentací a následným použití fotografií a videí.

 

V případě vašeho zájmu si ZDE stáhněte a vyplňte přihlášku a pošlete nejpozději do 30. 4. 2018 Kamile Novákové na mail novaci8@icloud.com. Pro každou skupinu prosím vyplňte 1 přihlášku +  jmenný seznam s daty narození.

Těšíme se na Vás v Letovicích!

8/4/2018