O výročí

Rok 2019. Možná bude rokem obyčejným, možná bude rokem veselým, úspěšným, možná…

Rok 2019 je rokem 110. výročí otevření budovy dnešního Kulturního domu v Letovicích.

Od zakoupení stavebního místa uplynulo pouhých 14 měsíců – a Katolický dům stál hotový,  slavnostně byl pro veřejnost otevřen  18. 7. 1909. Velkou zásluhu na postavení této budovy měl farář P. Jan Holba. Samotná Katolická beseda v Letovicích vznikla již v roce 1896.

Historie této budovy je přebohatá a pestrá. Zdi budovy by mohly hovořit o činnosti Katolické besedy, sportovních cvičeních letovického Orla, bylo tady provozováno kino, zázemí zde našli nadšení divadelní ochotníci i loutkové divadlo.

Kulturní dům v dnešní podobě je místem kulturního a společenského dění v Letovicích (koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, konference, tréninky mažoretek VO CO GOU, cvičení veřejnosti, místo konání svatebních hostin, společenských plesů aj.).

Budova patří mezi dominanty města, je posazena v polovině kopce k Nemocnici Letovice a zámku. Věřím, že se v brzké době dočká také důstojné (i citlivé) vnější i vnitřní rekonstrukce.

Pokud ve své domácnosti máte předměty, které se týkají historie budovy kulturního domu nebo Katolické besedy Letovice, budeme rádi, pokud nám je zapůjčíte.

V průběhu roku budeme pořádat akce k tomuto výročí – výstavy, besedy s promítáním fotografií, Den otevřených dveří, varhanní koncert aj. O všech akcích bude veřejnost včas informována. Součástí oslav je také vyhlášení soutěže nejen pro děti a mládež v kategorii výtvarné, literární.

Po dohodě s panem Ing. Jozefem Gabaríkem, předsedou spolku Katolická Beseda Letovice, z.s., od lednového čísla Letovického zpravodaje budou průběžně vycházet články a fotografie z historie i současného působení Katolické besedy v Letovicích.

Za MKS Letovice Jana Trubáková

18. 4. 2019