Souhlas se zpracováním osobních údajů

Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, Nová 71, 679 61 Letovice, IČ:43420982, coby správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, a to za účelem vytvoření editorského účtu programu kulturních akcí, prováděného ve veřejném zájmu. Subjekt údajů má v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ zejména tyto práva:

  1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
  2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR);
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR);
  4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
  5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
  6. na podání stížnosti proti správci u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR).
18/12/2019