Farní kostel sv. Prokopa v Letovicích

Kostel sv. Prokopa, Letovice

Vznik farního kostela sv. Prokopa se datuje do období poslední třetiny 14. století. Gotická stavba, 34 m dlouhá a 12 m široká, byla častými přestavbami při opravách škod způsobených válečnými taženími značně pozměněna. Velkým skvostem je gotická kaple Panny Marie s původní gotickou klenbou z roku 1380. Barevná mozaiková okna v této kapli jsou dílem významného českého malíře Karla Svolinského. V chrámové lodi se nalézá unikátní památka, 14 renesančních náhrobních kamenů majitelů letovického panství. Za pozornost stojí také dřevěná křížová cesta, jejímž autorem je brněnský řezbář Jaroslav Vaněk, rodák z Lysic.

 

Komentované prohlídky kostela s průvodcem v roce 2022:

- každou 1. sobotu v měsíci červen–září, 14.00–16.00 hodin: 4. 6., 2. 7., 6. 8., 3. 9. 
- každý čtvrtek v měsíci červenci a srpnu, 14.00–16.00 hodin: 7. 7., 14. 7., 21. 7, 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.

Na prohlídku kostela sv. Prokopa není nutné rezervovat si návštěvu předem. Na místě bude přítomen průvodce, který vás prohlídkou provede. Informace ohledně prohlídek: tic@mks-letovice.cz, tel.: + 420 516 476 790, +420 739 396 538

 

Kontakt:
Farní úřad
Pod Kostelem 3, 679 61 Letovice
Tel.: 516 474 165
E-mail: letovice@dieceze.cz
WWW: farnost.katolik.cz/letovice