Zřícenina hradu Rumberk, Deštná

Zřícenina hradu Rumberk, Deštná

Nedaleko místní části obce Deštná nazývané Rumberk se nalézají zbytky menšího hradu. Hrádek Rumberk zanikl patrně již koncem 14. století. V místech, kde stával, se nyní nacházejí pouze jeho reliéfní zbytky.

Archeologický výzkum v roce 2009 prokázal, že se jednalo o skromné feudální sídlo se stavbami s převahou dřevěných konstrukcí.