26. 5. 2016 - Hradišťan & Jiří Pavlica (Petr Švancara)

Hradišťan

Už pouhé vyslovení tohoto názvu vyvolá chvění. Slibuje totiž něco krásného, milého, laskavého, co pohladí na duši. Letos k nám Hradišťan zavítal v rámci Hudebních slavností, do kterých je zapojena i místní Základní umělecká škola. Los padl na dětský pěvecký sbor CARMINA. Tuto výzvu jsme přijali s radostí i obavami, jak obstojíme při společném vystoupení na koncertě s tak skvělými muzikanty. A tak jsme pilně se žáky nacvičovali a repertoár si ozpívali na Jarním koncertě zde v Letovicích a posléze i na Přehlídce "Zpívám, zpíváš, zpíváme" v Bystřici nad Pernštejnem. Jenže, zpívat sami některou z jejich písní, nebo na podiu s panem Pavlicou a paní Holubovou, je rozdíl. Tak jsme s napětím očekávali den "D". Společnou zkoušku zvládly naše zpěvačky v rekordním čase.  A jak se vydařilo společné vystoupení Carminy a Hradišťanu? To, doufáme, potvrdili laskaví posluchači bouřlivým potleskem. 26. květen 2016 bude mít trvalé místo v naší sborové kronice a zůstane pro nás zážitkem, na který se nezapomíná.

Marie Nečasová