Ceník služeb

Ceník registračních a sankčních poplatků,  ceník placených služeb 
 
Čtenářské zápisné na rok:

 • Dospělí                             100 Kč
 • Důchodci                            50 Kč
 • Studenti                              50 Kč
 • Děti                                      50 Kč

  Výpůjční doba knih je 1 měsíc !!!

  _______________________________________________________________________

  Další poplatky

  • Předupomínka Zdarma
  • 1. upomínka 10 Kč
  • 2. upomínka 20 Kč
  • 3. upomínka 30 Kč
  • 4. upomínka 50 Kč

  Meziknihovní výpůjční služba 50 Kč/svazek

  Poškození čárového kódu na knize, časopise 10 Kč

  Ztráta čtenářské průkazky 10 Kč

  Jednorázová  výpůjčka 10 Kč

  Ztráta knihy 50 Kč +  cena knihy

  _______________________________________________________________________

  Ceník kopírování

  A4 jednostranná  2,- Kč/ks 

  A4 oboustranná  3,- Kč/ks

  Ceník tisku

  Tisk A4                                       3,-   Kč

   

  V Letovicích 2. 1. 2018

  Zpracovala: Romana Hoderová, vedoucí knihovny

  Schválila:    Mgr. Jana Trubáková, ředitelka MKS Letovice 
   
  Tato příloha Knihovního řádu Knihovny Letovice nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2018. 

  2/8/2018
  Oddělení pro dospělé - beletrie