Služby

Služby v oddělení pro dospělé

  • půjčování beletrie a naučné literatury, regionální literatury a časopisů
  • prezenční půjčování encyklopedií
  • meziknihovní výpůjční služba
  • rezervace knih k výpůjčce
  • zhotovení kopií článků, textů a informací
  • přístup k Internetu zdarma - 2 počítače a wi-fi síť
  • bibliograficko-informační služby (poradenské služby při výběru literatury, vyhledávání literatury k daným tématům referátů a seminárních prací)
  • možnost bezplatně využít ke studiu prostory čítárny
25/11/2015
Oddělení pro dospělé - výpůjční pult, naučná literatura
Oddělení pro dospělé - naučná literatura
Oddělení pro dospělé - časopisy
Oddělení pro dospělé - beletrie
Oddělení pro dospělé - audioknihy