Řád internetu

Provozní řád internetových stanic městské knihovny

Knihovna poskytuje bezplatný veřejný přístup k internetu.

1. Přístup k internetu je umožněn v otevírací době knihovny.
          
2. Uživatelé mohou využívat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavený software.

3. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog.

4. Je zakázáno provozovat hazardní hry.

5. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferii nebo sítě a omezovat výkon PC.

6. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

7. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.

8. Přístup k internetu nesmí být zneužit pro jakoukoliv reklamní nebo komerční činnost.

9. Služby se neposkytují čtenářům opilým, nebo těm, kteří mimořádným znečištěním oděvů a nepřiměřeným chováním obtěžují ostatní uživatele.

10. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen nahradit.

11. Uživatel je povinen dbát pokynů knihovníka. Při nedodržení provozního řádu internetu může být z knihovny vykázán.

Pravidla pro práci s internetem

1. Zájemce o práci s internetem před započetím práce se musí přihlásit u knihovníka 

2. Základní doba užívání je pro uživatele 20 minut. Není-li další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit. 
 

 

9. 5. 2016
Veřejný internet