Řád internetu

 

PROVOZNÍ ŘÁD PRO VYUŽÍVÁNÍ INTERNETU V KNIHOVNĚ LETOVICE 

 
1. Uživatel je povinen seznámit se s Knihovním řádem Knihovny Letovice a tímto Provozním řádem pro využívání internetu, řídit se jeho ustanoveními a respektovat pokyny knihovníků. 
 
2. Bezplatný přístup k internetu je umožněn v otevírací době knihovny především jako zdroj informací sloužících výhradně pro osobní potřebu uživatelů, k jejich studijním a pracovním účelům. 
 
3. Umožnění přístupu k informacím z internetu je součástí veřejných informačních služeb Knihovny Letovice (dále jen knihovny). Knihovna umožňuje přístup k internetu na stanicích umístěných v prostorách knihovny a na vlastních zařízeních uživatelů prostřednictvím wi-fi sítě. 
 
4. Čtenáři mohou služeb využívat pouze v případě, že nemají vůči knihovně jakékoliv závazky. Neregistrovaný uživatel se před každým využitím přístupu k internetu přihlásí knihovníkovi a poskytne své jméno, příjmení, datum narození. Údaje nejsou ukládány do automatizovaného knihovního systému a jsou evidovány nejdéle jeden rok výhradně jako důkazní materiál v případě zneužití přístupu na internet pro trestnou činnost. Po uplynutí lhůty nejdéle 365 dní jsou údaje likvidovány. 
 
5. Pro přístup k internetu na zařízení knihovny slouží pouze vyhrazené PC stanice.  
 
6. Uživatelé mohou využívat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat jakékoliv vlastní programy a aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavený software. 
 
7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a nahrávat z internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog, k provozování hazardních her. K některým stránkám může být zamezen přístup. Uživatelé jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami.  
 
8. Přístup k internetu dětem do 15 let je umožněn pouze v oddělení pro děti a mládež.     
 
9. Knihovna neodpovídá za obsah informací, negarantuje rychlost a kvalitu spojení a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu. 
 
 

2/8/2018
Veřejný internet